spav_indexdefrag2

Provede online (zpracovávané tabulky zůstávají uživatelům k dispozici) defragmentaci všech indexů ve všech tabulkách všech databází Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky.

Syntaxe

spav_indexdefrag2 [@CisloDat=] CisloFirmy

 

Argumenty

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chcete provést defragmentaci indexů.

 

Příklad

spav_indexdefrag2 @CisloDat=1

spav_indexdefrag2 1

Provede defragmentaci všech indexů v databázích Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct).

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru spav_indexdefrag.
  • Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz Books Online pro MS SQL) vám umožní určit, zda je nutno provést defragmentaci.

 

Zpět na hlavní článek →