Zobrazení agendy Servisní tikety (Servis)

Pomocí nabídky Zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

  • Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Zobrazení agendy Servisní tikety (Servis)

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Servisní tikety (výchozí) Zobrazuje veškeré servisní tikety včetně zdrojů a kontaktů z aktuální knihy a roku (období, kontakty) vzniklé ze dvou zdrojů:
  • z naplánovaných pravidelných předpisů, nebo
  • ze servisních tiketů vytvořených pro jednotlivé případy při provádění jednotlivých servisů.

 

Související dokumenty