Výběr pracovních poměrů pro vytvoření mezd, hromadné zadávání složek, výpočet mezd...

Některé funkce modulu Mzdy nabízí možnost výběru pracovních poměrů tlačítkem Výběr poměrů… (obr. 1, 2).

  • Pro dané funkce lze také využít např. zadání kritérií nebo filtr nad zobrazením agendy.
  • Filtrovat je možné například podle následujících polí pracovního poměru: Poměr, Typ mzdy, Středisko, Zakázka, Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Souběh nebo Datum ukončení.

Jedná se o tyto funkce

Funkce Agenda Menu
Hromadné vytváření výchozích složek Personalistika Nástroje agendy(Agenda)/Výchozí složky/Hromadné zadávání…
Vytvoření mezd Mzdy Nástroje agendy(Agenda)/Vytvoření mezd…
Hromadné zadávání paušální částkou Mzdy Nástroje agendy(Agenda)/Hromadné zadávání/Paušální částka…
Hromadné zadávání hodinovou sazbou Mzdy Nástroje agendy(Agenda)/Hromadné zadávání/Hodinová sazba…
Výpočet mezd Mzdy Nástroje agendy(Agenda)/Výpočet mezd/Výpočet mezd – výběr…

 

Příklad dialogu Průvodce vytvořením mezd s tlačítkem funkce Výběr poměrů…

Obrázek 1: Příklad dialogu Průvodce vytvořením mezd s tlačítkem funkce Výběr poměrů…

 

Příklad dialogu pro výběr pracovních poměrů

Obrázek 2: Příklad dialogu pro výběr pracovních poměrů.

 

Související dokumenty