Výběr pracovních poměrů pro vytvoření mezd, hromadné zadávání složek, výpočet mezd...

Některé funkce modulu Mzdy nabízí možnost výběru pracovních poměrů (pro danou funkci zadáním kritérií nebo filtrem nad tabulkou) tlačítkem Výběr poměrů…

Filtrovat je možné například podle následujících polí pracovního poměru: Poměr, Typ mzdy, Středisko, Zakázka, Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Souběh nebo Datum ukončení.

 

Okno Výběr pracovních poměrů

Obrázek 1: Okno Výběr pracovních poměrů.

 

Jedná se o tyto funkce

  • Hromadné vytváření výchozích složek – agenda Personalistika, menu Agenda/Výchozí složky/Hromadné zadávání...
  • Vytvoření mezd – agenda Mzdy, menu Agenda/Vytvoření mezd...
  • Hromadné zadávání paušální částkou – agenda Mzdy menu Agenda/Hromadné zadávání/Paušální částka...
  • Hromadné zadávání hodinovou sazbou – agenda Mzdy menu Agenda/Hromadné zadávání/Hodinová sazba...
  • Výpočet mezd – agenda Mzdy menu Agenda/Výpočet mezd/Výpočet mezd – výběr...

 

Související dokumenty