Obecné informace o exportech a importech agendy Zakázky

Exportní nebo importní funkci spustíte z menu Soubor/volbami Export dat.../ Import dat...

Import do tabulky "Zakázky hodiny"

"Průvodce importem zakázky hodiny" je jednoduchý import, pomocí kterého se přidávají nové záznamy. Průvodce pouze kontroluje, zda-li datum "konec" není menší, než datum "začátek".

 

Související dokumenty