Obchod – Prodej (Manager)

Report Obchod obsahuje informace týkající se odběratelů a dodavatelů firmy, s jejímiž daty aktuálně pracujete. Výstupy mohou být zajímavé zejména pro pracovníky obchodu.

Zobrazení Prodej

Kontingenční tabulka Dlužníci Seznam kontaktů a částek pohledávek (počítají se i dobropisy) včetně dnů po splatnosti. Data jsou zobrazena bez ohledu na zvolený rok na panelu nástrojů. Podobné informace získáte též v agendě Vydané doklady pomocí zobrazení Grafy a Pohledávky.
Kontingenční tabulka MěsíčníPozn. Zobrazí přehledy prodeje po měsících. Data jsou zobrazena s ohledem na zvolený rok na panelu nástrojů.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.
Kontingenční graf MeziročníPozn. Zobrazí přehledy o celkových prodejích v měsících a rocích. Data jsou zobrazena bez ohledu na zvolený rok na panelu nástrojů.
Poznámka    *Doklady vstupující do těchto zobrazení mají v datu daný rok, což se může lišit s množinou dokladů vstupující do daného roku v účetnictví, kde je rozhodující DUZP (resp. účetní rok).
Kontingenční tabulka Produkty dle období Přehled prodejů produktů po měsících za aktuální rok a v měně, kterou Vario používá.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané.
Kontingenční tabulka Produkty od - do Přehled prodejů produktů po měsících, za definované období, vyjádřený v kusech a měně, kterou Vario používá.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané.
Kontingenční graf Top 30 odběratelů Zobrazí 30 největších odběratelů v abecedním pořadí se součty obratu v měně, kterou Vario používá. Data jsou zobrazena s ohledem na zvolený rok na panelu nástrojů.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.
Kontingenční graf Top 30 prodejů Zobrazí 30 dokladů s nejvyšší částkou za prodej sestupně, v měně, kterou Vario používá. Data jsou zobrazena s ohledem na zvolený rok na panelu nástrojů. Jestliže zvolíte rozvržení Radio button - Přepínač Datový list, poklepáním na modrý identifikátor otevřete detail dokladu.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů, do kterých vstupují pouze nejvyšší faktury vydané a pokladní příjmové doklady. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
  • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
  • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
  • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty