Obecné informace o agendě Kursovní lístek

Agenda slouží pro ukládání a evidenci kursů měn, které používají ostatní moduly (prvotní doklady – v případě, že obchodujete se zahraničím). Ve vlastní agendě se provádí většinou jen zadání kursů, a to buď pomocí funkce Načíst kursovní lístek ČNB…, nebo ručně přes dialogové okno Zadat kursy…, kde se do pole sloupce Měna zadá měna a pevný kurs k nějakému datu (zadáte zde k určitému datu všechny měny, se kterými pracujete).

Kursovní lístek obsahuje celní kurs a vlastní kurs (pro ty, kdo přijímají platby v jiné měně).

 

Související dokumenty