Zobrazení agendy Pohledávky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Pohledávky

  Kontrola pohledávek Statistický přehled počtu dokladů - pohledávek bez data splatnosti, nových po splatnosti a pohledávek s uplynulou kontrolou, členěné dle času a za jednotlivé roky.
Kontrola úspěšnosti Statistický přehled počtu uhrazených dokladů - pohledávek celkem, vymáháných a zaplacených ve splatnosti za časový interval: Datum od - Datum do.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Pohledávky (výchozí) Seznam kontaktů s dlužnou, uhrazenou a zbývající částkou, s přehledem dluhů a upomínek v čase.
Seřazením záznamů podle sloupce Datum kontroly se zobrazí kontakty, u kterých vypršel nebo nastal čas na kontrolu plnění příslibu úhrady (a dále kontakty, u kterých čas ještě nenastal).
Seřazením podle sloupce Počet nových dokladů zobrazíte kontakty, kterým přibyly nové neuhrazené doklady.
  Pohledávky po dokladech Seznam všech pohledávek - vydaných faktur s uhrazenými a zbývajícími částkami k úhradě, s údaji o upomínkách a se stavem pohledávky. Seřazení záznamů podle sloupce Datum zdanitelného plnění usnadňuje kontrolu lhůty, po jejímž uplynutí by se měly pohledávky dobropisovat.

 

Související dokumenty