Zařazení majetku do evidence

Na panelu nástrojů/v sekci „Záznamy” stiskněte tlačítko pro přidání nového záznamu. Založí se tak karta majetku s číslem podle zvolené číselné řady. Na kartě Obecné (obr. 1) vyplníte technické údaje majetku – výrobce, SK, výrobní číslo, informace o záruce apod. Na kartách odpisů je třeba zadat pořizovací cenu a vytvořit odpisové plány. Je možné zadat rozdílnou daňovou a účetní pořizovací hodnotu, včetně stavu, kdy jedna hodnota může být nulová.

Pro zařazení majetku je NUTNÉ mít vyplněné na kartě Obecné (obr. 1) minimálně následující údaje:

  • Číslo majetku
  • Název majetku
  • Konto majetku (účet skupin 01, 02, 03 podle účtového rozvrhu)
  • Datum zařazení

Dialog Majetek a karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Majetek a karta Obecné.

 

Pro zařazení majetku je NUTNÉ mít vyplněné na kartě Účetní odpisy (obr. 2) minimálně následující údaje:

  • Předkontace zařazení
  • Vstupní cenu

Ostatní údaje lze doplnit později.

Dialog Majetek, karta Účetní odpisy, záložka Odpisový plán

Obrázek 2: Dialog Majetek, karta Účetní odpisy, záložka Odpisový plán.

Zařazení se provádí několika způsoby:

  1. Tlačítkem Zařadit… na kartě Obecné, nebo zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko Zařazeno.
  2. Hromadnou funkcí z menu Agenda (Nástroje agendy)/Zařadit majetek… (dialog Hromadná operace Evidence majetku).
  3. Přímo z došlé faktury – na základě údajů z karty majetku vznikne interní doklad do zvolené či nastavené knihy

Pokud chcete opravit účetní vstupní cenu, je třeba mít doklad odúčtovaný a majetek nesmí být ve stavu zařazeno. Poté cenu přepište a majetek znovu zařaďte. Pokud operaci provedete bez přerušení, použije se stejné číslo interního dokladu, aniž byste ho museli nějak ošetřovat.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty