Instalace a nastavení modulu Půjčovna

Obsah:

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

Registrace modulu

 • Modul Půjčovna je distribuován pomocí Vario Shopu.
 • Při první spuštění modulu Půjčovna je nabídnuta registrace modulu nebo aktivace demolicence.
 • Doplněk je licencovaný (na uživatele/profil).

Nastavení agendy Půjčovna

1. Vytvoření nových knih, ceníků a zdrojů

 • Po spuštění modulu založte do agendy Půjčovna novou knihu. Další můžete přidávat v průběhu práce.
 • Připravte si zdroje typu „Zařízení” = výpůjční jednotky = tedy to, co budete půjčovat.
 • Pomocí tlačítka Zařazení… definujte libovolné zařazení podle skupin, kódu atd. (viz práce s Kategoriemi).
 • Přesuňte se na kartu Dovednosti a přiřaďte zdroji dovednost.
 • Zdrojům definujte ceníky.

Každý zdroj souvisí s agendou, ze které vychází. Přestože budete mít definované zdroje, které můžete sdílet jak pro Půjčovnu, tak pro agendu Údržba nebo Výroba, doporučujeme založit pro každé specifické použití odpovídající knihu zdrojů.

Přidání, přejmenování a odstraňování knih v možnostech agendy Zdroje

Obrázek 1: Přidání, přejmenování a odstraňování knih v možnostech agendy Zdroje.

2. Výchozí nastavení šablony nového záznamu

Možnosti Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna /Knihy: Půjčovna /Šablony: Výchozí /Nový záznam (obr. 2)

Zkontrolujte výchozí hodnoty polí nového záznamu Zápůjčka v šabloně. Pokud v knize Půjčovna nevidíte hodnoty polí u_Datum uvedené v tabulce níže, doplňte je (obr. 2). Výchozí rozpětí data zapůjčení můžete ovlivnit změnou hodnoty „do” =Now() + 1 (+ 2; + 3; apod. )

Pole Výchozí hodnota
u_Datum_zapujceni_do =Now() + 1
u_Datum_zapujceni_od =Now()

 

Nastavení v možnostech knihy Půjčovna – výchozí hodnoty polí nového záznamu Zápůjčka podle šablony

Obrázek 2: Nastavení v možnostech knihy Půjčovna – výchozí hodnoty polí nového záznamu Zápůjčka podle šablony.

3. Používat průvodce založením zápůjčky

Možnosti Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna /Knihy: Půjčovna (obr. 3)

Rozhodněte se, zda chcete používat:

Nastavení v možnostech knihy Půjčovna

Obrázek 3: Nastavení v možnostech knihy Půjčovna.

4. Automaticky aktualizovat stav dokladu

Možnosti Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna

Funkce CheckBox - Zatržítko Automaticky aktualizovat stav dokladu (obr. 4) – stavy dokladu se budou nastavovat automaticky, pokud funkci vyberete. K vyhodnocení stavu dokladu a jeho případné automatické změně dochází při uložení dokladu a po stisku tlačítka hromadné změny stavu položek na kartě Zápůjčka. Ručně lze nastavit stav Uzamčeno, Stornováno, Zrušit uzamčení, Zrušit storno.

Volby pro agendu Půjčovna v dialogu Možnosti Vario

Obrázek 4: Volby pro agendu Půjčovna v dialogu Možnosti Vario.

5. Nastavení složky záznamů agendy Půjčovna

Pro každou agendu Varia lze zvlášť nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů (obr. 4), vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Oprávnění k modulu, agendám, knihám, zobrazení…

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Doporučujeme, aby systém oprávnění realizoval:

 • Administrátor Varia
 • Specialista dodavatele systému Vario
 • AVP – Vario partner

Za jedno z klíčových oprávnění, která byste měli mít pod kontrolou, považujeme oprávnění sloužící k zamezení přístupu do modulu (agendy) vybraným uživatelům. Pro tento případ definujete oprávnění:

 • Použití modulu
 • Použití agendy

Neméně důležitá je dvojice oprávnění:

 • Změna nastavení agendy
 • Vytváření knih

Pokud potřebujte zabránit uživatelům například v používání zobrazení, tiskových formulářů, knih, nastavte další oprávnění na úrovni zobrazenítiskového formuláře a knihy.

Podrobné informace k tématu "oprávnění" můžete dále čerpat z dokumentů nápovědy Uživatelé a oprávněníNastavení oprávnění a navazujících. Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty