Instalace a nastavení modulu Půjčovna

Obsah:

Registrace modulu

  • Modul Půjčovna je distribuován jako součást standardní instalace Altus Vario a je třeba ho zaregistrovat.
  • Při prvním spuštění modulu Půjčovna se zobrazí informace o registraci a nabídne se aktivace demolicence. Doplněk je licencovaný (na uživatele/profil).

Nastavení agendy Katalog půjčovny

1. Vytvoření nových knih

2. Výběr výchozích knih pro zdroje a dovednosti

Možnosti Altus Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Katalog půjčovny (obr. 1)

Ze seznamu vyberete:

Díky tomu záznamy, které v Půčovně vystavíte/používáte, systém automaticky založí/čerpá do/ze zvolených výchozích knih.

Každý zdroj souvisí s agendou, ze které vychází. Například pro Půjčovnu budete mít definované jiné zdroje, než pro agendu Údržba nebo Výroba. Vhodnější je založit pro každé specifické použití odpovídající knihu zdrojů.

Nastavení výchozích knih v možnostech agendy Katalog půjčovny

Obrázek 1: Nastavení výchozích knih v možnostech agendy Katalog půjčovny.

Nastavení agendy Půjčovna

1. Výchozí nastavení šablony nového záznamu

Možnosti Altus Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna /Knihy: Půjčovna /Šablony: Výchozí /Nový záznam (obr. 2)

Zkontrolujte výchozí hodnoty polí nového záznamu Zápůjčka v šabloně. Pokud v knize Půjčovna nevidíte hodnoty polí u_Datum uvedené v tabulce, doplňte je (obr. 2). Výchozí rozpětí data zapůjčení můžete ovlivnit změnou hodnoty „do” =Now() + 1 (+ 2; + 3; apod. )

Pole Výchozí hodnota
u_Datum_zapujceni_do =Now() + 1
u_Datum_zapujceni_od =Now()

 

Nastavení v možnostech knihy Půjčovna – výchozí hodnoty polí nového záznamu Zápůjčka podle šablony

Obrázek 2: Nastavení v možnostech knihy Půjčovna – výchozí hodnoty polí nového záznamu Zápůjčka podle šablony.

2. Používat průvodce založením zápůjčky

Možnosti Altus Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna /Knihy: Půjčovna (obr. 3)

Rozhodněte se, zda chcete:

Nastavení v možnostech knihy Půjčovna

Obrázek 3: Nastavení v možnostech knihy Půjčovna.

3. Automaticky aktualizovat stav dokladu

Možnosti Altus Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna

Funkce CheckBox - Zatržítko Automaticky aktualizovat stav dokladu (obr. 4) – plánovaná funkce.

Volba pro agendu Půjčovna v dialogu Možnosti Altus Vario

Obrázek 4: Volba pro agendu Půjčovna v dialogu Možnosti Altus Vario.

Oprávnění k modulu, agendám, knihám, zobrazení…

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Doporučujeme, aby systém oprávnění realizoval:

  • Administrátor Varia
  • Specialista dodavatele systému Altus Vario
  • AVP – Altus Vario partner

Za jedno z klíčových oprávnění, která byste měli mít pod kontrolou, považujeme oprávnění sloužící k zamezení přístupu do modulu (agendy) vybraným uživatelům. Pro tento případ definujete oprávnění:

  • Použití modulu
  • Použití agendy

Neméně důležitá je dvojice oprávnění:

  • Změna nastavení agendy
  • Vytváření knih

Pokud potřebujte zabránit uživatelům například v používání zobrazení, tiskových formulářů, knih, nastavte další oprávnění na úrovni zobrazenítiskového formuláře a knihy.

Podrobné informace k tématu "oprávnění" můžete dále čerpat z dokumentů nápovědy Uživatelé a oprávněníNastavení oprávnění a navazujících. Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty