Záloha databází pomocí Správce databáze

Věnujte pozornost článku: Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB.

Výběrem příkazu z menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze zobrazíte dialog Správce databáze, výchozí kartu Záloha dat (obr. 1).

Dialog Správce databáze, výchozí karta Záloha databází

Obrázek 1: Doplněk Správce databáze a výchozí karta Záloha dat.

 

V tabulce nalezete seznam firem, s jejímiž daty pracujete ve Variu. Zálohují se jen vybrané firmy. Zálohovat lze jen firmy s daty na souborovém serveru (MDB). Data na SQL serveru se musí zálohovat pomocí SQL serveru. 

 

CheckBox - Zatržítko Komprimovat pomocí ZIP

Tato volba umístí data každé firmy do samostatného ZIP archivu.

 

Tlačítko Záloha mdb databází...

  • Během zálohování musí být ostatní uživatelé odpojeni od zálohovaného profilu. 

Vyberte složku, kam se mají data zálohovat. Potvrďte tlačítkem OK.

Zadejte jméno archivu. Potvrďte tlačítkem OK.

 

Obsah archivu ZIP vybrané firmy může vypadat například takto: 

Obsah archivu ZIP vybrané firmy

 

Zálohování databází touto funkcí považujte jako „nouzovou” možnost, pokud nemáte nastavené pravidelné automatické zálohování (nějakým zálohovacím programem).

 

Související dokumenty