Obecné informace o webové aplikaci Dílenské řízení

Webová aplikace Dílenské řízení slouží k optimalizaci řízení výroby.

Sleduje přitom následující cíle:

  • digitalizaci řízení pracovníků výroby
  • efektivnější delegování pracovních aktivit
  • odbourání tištěných dokumentů
  • využití systému pro časové výkazy
  • možnost systémového řešení neshodné výroby

Webová aplikace Dílenské řízení výroby přímo komunikuje s modulem Výroba v informačním systému Vario.

Digitalizace řízení a evidence časových výkazů

Dílenském řízení výroby si zaměstnanci vykazují odpracovaný čas a zároveň zaznamenávají množství zhotovených výrobků. Také zde rovnou evidují neshodnou výrobu. Veškeré informace zadané přes Dílenské řízení výroby jsou přitom provázané s aktivitami výrobních zakázek v modulu Výroba.

Vedoucí pracovníci mají v aplikaci roli administrátora, který přiděluje podřízeným jednotlivé úkoly (aktivity výrobní zakázky). Administrátor zaměstnancům práci zadává podle jejich dovedností, které jsou definované v systému. Také může přidávat, rušit nebo upravovat jednotlivé výkazy.

Aplikace Dílenské řízení výroby splňuje požadavek na digitalizaci řízení pracovníků a evidenci časových výkazů. Propojení s modulem Výroba systému Vario je zároveň zajištěno efektivnější řízení výroby a zautomatizování procesů. Neméně důležitá je absence nutnosti používat tištěné dokumenty.

Řešení neshodné výroby

Aby bylo zajištěno systémové řešení neshodné výroby i navazujících kroků, přichystáme vám na míru rozšíření informačního systému Vario. Podle informací o neshodných produktech z Dílenského řízení výroby systém pak automaticky zařídí veškeré související skladové operace (separátní skladové doklady), případně rovnou založí nové požadavky na výrobu (nové výrobní zakázky).

Funkčnost a přehlednost aplikace Dílenské řízení výroby jsme podpořili možnostmi filtrování a třístupňovým barevným odlišením jednotlivých aktivit s různou důležitostí. Zároveň jsme přidali automatické vytváření úkolů pro vedoucí pracovníky výroby, které reaguje na výskyt neshodných produktů nebo na vložení materiálu do zakázky.

 

Související dokumenty