Vytvoření uživatelů a nastavení přístupových údajů

  • Abyste mohli přidat uživatele do webové aplikace, vytvořte nejdříve osobu v dialogu Naše firma a na kartě Vlastní této osobě nastavte přihlašovací jméno a heslo (obr. 1).

Dialog Kontakt a karta Vlastní

Obrázek 1: Dialog Kontakt a karta Vlastní.

 

  • Pole na kartě Vlastní zpřístupníte přes Možnosti>Moduly>Adresář>Agendy>Adresář-Knihy-<konkrétní kniha>-Pole (obr. 2).

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario.

 

Pro osoby z Naše firma doporučujeme založit zvláštní knihu. Do knihy přesuňte již existující osoby z „naší firmy”. K této knize definujte oprávnění jen určitým uživatelům (kvůli ochraně hesel). Nebo lze na pole s heslem nastavit oprávnění na čtení (obr. 3).

Dialogy Možnosti pole a Oprávnění

Obrázek 3: Dialogy Možnosti pole a Oprávnění.

 

  • V dalším kroku vytvořte uživatele typu Zdroj a propojte ho s Osobou v Adresáři (obr. 4).

Dialog Zdroj a karta Obecné

Obrázek 4: Dialog Zdroj a karta Obecné.

 

  • Uživatelům, kteří jsou administrátoři (vedoucí výroby), vyplňte v dialogu Kontakt na kartě Obchodní pole Kategorie hodnotou „Admin" (obr. 5).

Dialog Kontakt a karta Obchodní

Obrázek 5: Dialog Kontakt a karta Obchodní.

 

  • Nyní nastavte propojení na uživatele ve Variu – kvůli vytváření úkolů (obr. 6).

Možnosti Vario a Uživatelé

Obrázek 6: Možnosti Vario a Uživatelé.

 

Navazující dokumenty