Karta Položky – Zápůjčka

Do dokladu Zápůjčka, na kartu Položky se automaticky přidávají položky – související produkty typu Služba – paralelně se zdroji vkládanými na kartu Zápůjčka.

Práce s položkami produktů typu Služba probíhá podle stejných pravidel jako v dokladu Zakázka.

Fakturace Služby na kartě Položky

Stavy produktu Služby můžete měnit pomocí příkazu tlačítka  Dodat ComboBox_2  (obr. 1), nebo z místní nabídky nad polem sloupce Stav (obr. 1).

Položka Služby vztahující se ke zdroji zápůjčky může nabývat těchto stavů (podle situace):

  • koncept
  • Fakturovat
  • Objednat
  • OK
  • STORNOVÁNO

Služba, která se automaticky vloží do položky, slouží jako podklad pro fakturaci (stejně jako u zakázek).

  • Fakturované položce systém nastaví stav OK a zápůjčku tak dokončíte.
  • Vystavenou fakturu zákazník uhradí.

Dialog Zápůjčka, karta Položky

Obrázek 1: Dialog Zápůjčka, karta Položky. Pomocí místních nabídek máte k dispozici řadu funkcí k urychlení vaší práce.

Nastavit stav Objednat

Stav slouží k nastavení zápůjčky, jejíž zdroj musí být nejdříve dodán třetí stranou.

 

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty