Zobrazení agendy Servis údržby

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Servis údržby

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Servis údržby (výchozí) Zobrazuje seznam všech zakázek údržby z aktuální knihy a roku včetně dat převzatých z detailu zakázky, karty Obecné a Položky.
  Servis údržby ostatní Zobrazuje seznam zakázek údržby, jejich položek a související záznamy z agendy Plán údržby.
Servis údržby položky Zobrazuje seznam položek úkonů ze všech realizovaných zakázek údržby, z aktuální knihy a roku.

 

Související dokumenty