Zobrazení modulu Reklamace

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení modulu Reklamace

 → Agenda Reklamace odběratelů

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Reklamace odběratelů (výchozí) Zobrazí všechny záznamy agendy Reklamace odběratelů.

 

→ Agenda Reklamace dodavatelům

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Reklamace dodavatelům (výchozí) Zobrazí všechny záznamy agendy Reklamace dodavatelům.

 

Související dokumenty