Úhrada dokladu s odlišným kursem ve shodné měně

Faktura je v cizí měně, peníze přišly na bankovní účet v cizí měně, ale s jiným kursem. Jaký je postup zadání do Varia a jak zaúčtovat kursový rozdíl?

  • Pokud se liší kurs na dokladu Bankovní výpis (kterým hradíte doklad)...

Doklad Bankovní výpis, karta Obecné, cizí měna

 

  • ...od kursu v hrazeném dokladu a jedná se o stejnou měnu...

 

Doklad Faktura, karta Obecné, Cizí měna

 

  • ...postupujte takto: otevřete Bankovní výpis a na kartě Položky se přepněte na záložku Detail. Zde si ověříte, že Vario automaticky zjistí a navrhuje kursový rozdíl (pole Kursový rozdíl).

 

Doklad Bankovní výpis, karta Položky, Kursový rozdíl
 

 

  • Doklad uhraďte (např. kliknutím na vedle pole Stav – Uhradit – OK). V dialogu Uhrazené doklady klepněte na tlačítko Dokončit.
  • Po úhradě dokladu následuje zaúčtování. Doklad lze zaúčtovat přímo z Bankovního výpisu pomocí funkce místní nabídky Zaúčtovat doklad na kartě Obecné (viz první obrázek "Doklad Bankovní výpis, karta Obecné, cizí měna"). Po zaúčtování dokladu se přepněte zpět na kartu Položky, záložka Tabulka. V položkách stále vidíte původní jeden záznam o tom, že hradíte částku v cizí měně, ale při zaúčtování se kursový rozdíl (předtím zobrazený pouze v položce zobrazené na záložce Detail) na Bankovním výpisu zapíše jako další položka účtující o kursovém rozdílu (ověříte na kartě Souvislosti).

 

Doklad Bankovní výpis, karta Souvislosti, přibyvší položka účtující o kursovém rozdílu

 

  • Pro automatické účtování je třeba přednastavit předkontaci kursového rozdílu pro knihu Bankovních výpisů, ve které tyto operace budou vznikat.
  • V Možnostech Vario, vlevo, označte položku Předkontace pro aktuální knihu Bankovních výpisů. Vpravo, z nabídky pole ComboBox - Nabídka ve sloupci Předkontace, vyberte předkontaci Kursový rozdíl.

 

Možnosti Altus Vario, Předkontace knihy Bankovní výpisy

 

Související dokumenty