Nastavení údržby databází

Článek je platný pouze pro plnou verzi MS SQL 2005 a vyšší. Pro nastavení údržby databází pro MS SQL Express čtěte dokument MS SQL Express.

Základní údržba databází sestává z těchto kroků:

  1. Kontrola integrity databází pomocí příkazu DBCC CHECKDB
  2. Úplná záloha databází
  3. Reindexace
  4. Ořezání logů (log soubory s příponou .ldf)

Pokud ještě nemáte vlastní plán údržby, může vám pomoci skript, který vytvoří potřebné úlohy pro všechny uživatelské databáze SQL Serveru. Pro správnou funkčnost vytvořených úloh je potřeba mít v databázi master aktuální verzi našich uložených procedur. Ve výchozím nastavení vytváří skript výše uvedené úlohy s následujícím načasováním:

  1. Pondělí až Pátek 23:00 - Kontrola integrity databází
  2. Úterý až Sobota 01:00 - Úplná záloha databází do adresáře C:\SQLBackup
  3. Úterý až Sobota 03:00 - Reindexace
  4. Úterý až Sobota 05:00 - Ořezání logů

Chcete-li změnit výchozí načasování či adresář se zálohami, upravte potřebné parametry v sekci Nastavení skriptu, umístěné ihned po deklaraci proměnných. Pro změnu adresáře se zálohami použijte parametr @Cesta_backup. Pro změnu načasování si nejprve přečtěte sekci Popis parametrů umístěnou v zápatí skriptu. Podrobnější popis načasování úloh naleznete v Books Online SQL serveru (procedura sp_add_jobschedule).

 

Související dokument