Změna částek DPH ve výdajovém pokladním dokladu

Ve výdajových pokladních dokladech (ale také v přijaté faktuře, přijatém dobropisu, přijaté záloze a v pokladním výdajovém dokladu) – v dialogu Přehled stavů položek dokladu – je k dispozici funkce Upravit DPH…, která je určena k ruční korekci DPH. Dialogy Přehled stavů položek dokladu/Změna částek DPH dokladu otevřete ze součtového řádku Celkem tlačítkem   z karty Položky (obr. 1). Podrobný popis funkce naleznete v dokumentu nápovědy Změna částek DPH přijatého dokladu.

Příklad dialogu Přehled stavů položek dokladu

Obrázek 1: Příklad dialogu Přehled stavů položek dokladu.

 

Související dokument