EET (Elektronická evidence tržeb)

Vario obsahuje agendu s názvem EET. Agendu EET si aktivujete pouze v případě, že budete tuto funkcionalitu potřebovat. Aktivací agendy EET si zajistíte i dostupnost potřebné funkčnosti ze souvisejících modulů – jde především o moduly Pokladna, Interní doklady, Vydané doklady, ale i Prodejna nebo Půjčovna.

Instalaci agendy nemusíte řešit, EET si aktivujete obdobným způsobem jako třeba „Elektronická podání” či „Parametry” a bude k dispozici všude tam, kde řešíte platby v hotovosti, kartou či poukázkou.

Evidence tržeb z pohledu Varia

  • Ke komunikaci se systémem finanční správy Vario používá agendu EET.
  • Aby komunikace mohla probíhat, je třeba provést nastavení agendy EET.
  • Uživatel vystaví doklad.
  • Klepnutím na tlačítko přímo v dokladu odešle doklad do systému finanční správy.
  • Systém finanční správy vystaví pro daný doklad FIK (fiskální identifikační kód).
  • Komunikace se systémem finanční zprávy je zaevidována do agendy EET.
  • Standardní tiskové výstupy obsahují údaje požadované a přidělené finanční správou (FIK a ostatní).

 

Související dokumenty