spav_indexdefrag

Provede online (zpracovávané tabulky zůstávají uživatelům k dispozici) defragmentaci všech indexů ve všech tabulkách dané databáze.

Syntaxe

spav_indexdefrag [@DBName=] JmenoDatabaze

 

Argumenty

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíž indexy chci defragmentovat.

 

Příklad

spav_indexdefrag @DBName='[Data0001]'

spav_indexdefrag '[Data0001]'

Provede defragmentaci všech indexů v databázi Data0001.

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá příkazu DBCC INDEXDEFRAG.
  • Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz Books Online pro MS SQL) vám umožní určit, zda je nutno provést defragmentaci.

 

Zpět na hlavní článek →