Zobrazení agendy Inventura (Rozšíření skladu)

Pomocí nabídky Zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

  • Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce…

Zobrazení agendy Inventura (Rozšíření skladu)

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Inventura (výchozí) Zobrazí seznam všech provedených inventur vztahujících se k aktuální knize. Poklepáním na identifikátor otevřete detail záznamu Inventura (Rozšíření skladu).
  Inventura po položkách Zobrazí seznam všech provedených inventur vztahujících se k aktuální knize včetně položek jednotlivých inventur. Poklepáním na identifikátory otevřete detaily záznamů Inventura (Rozšíření skladu) a Produkt.

 

Související dokumenty