Typ položky v detailu záznamu Událost deníku

Jak přidáte novou hodnotu do pole Typ položky, která se nabídne v seznamu pole Typ položky v detailu záznamu Událost deníku na kartě Obecné? Hodnota se objeví pouze v konkrétní agendě.

Příklad pro agendu Vydané doklady

  • V Možnostech Vario, v levé stromové struktuře poklepejte na položku Vario, nebo klikněte na Plus (obr. 1).
  • Vyberte položku Číselníky a v pravém okně, v seznamu Číselníků, nalezněte číselník Událost deníku – Vydané doklady (obr. 1).

Číselník Událost deníku – Vydané doklady

Obrázek 1: Číselník Událost deníku – Vydané doklady.

 

  • Poklepáním na modrý identifikátor číselníku otevřete detail – dialog Možnosti číselníku (obr. 1, 2).
  • Klepněte na tlačítko Hodnoty číselníku…
  • Po zadání hodnoty, například textu Odstranění záznamu do pole Typ číselníku a uložení změn tlačítky Zavřít, se bude tato hodnota nabízet pouze pro agendu Vydané doklady.
     

Nový Typ položky pro konkrétní agendu

Obrázek 2: Nový Typ položky pro konkrétní agendu.

 

Související dokumenty