Typ položky v detailu záznamu Událost deníku

Jak přidáte novou hodnotu do pole Typ položky, která se nabídne v seznamu pole Typ položky v detailu záznamu Událost deníku na kartě Obecné? Hodnota se objeví pouze v konkrétní agendě.

Příklad pro agendu Vydané doklady

  • V Možnostech Vario, v levé stromové struktuře poklepejte na položku Vario, nebo klikněte na Plus.
  • Vyberte položku Číselníky a v pravém okně, v seznamu Číselníků, nalezněte číselník Událost deníku – Vydané doklady.

 

Číselník Událost deníku – Vydané doklady

 

  • Poklepáním na modrý identifikátor číselníku otevřete detail – dialog Možnosti číselníku.
  • Klepněte na tlačítko Hodnoty číselníku... Po zadání hodnoty, například textu Odstranění záznamu do pole Typ číselníku a uložení změn tlačítky Zavřít, se bude tato hodnota nabízet pouze pro agendu Vydané doklady.
     

Nový Typ položky pro konkrétní agendu

 

Související dokumenty