Průvodce importem ceníku

Import - Průvodce importem ceníku

V seznamu importů naleznete Průvodce importem ceníku. Pomocí něj lze importovat ceny do stávajících ceníků.

 • V agendě Katalog, pomocí příkazu menu Soubor/Import dat... otevřete dialogové okno Import dat.
 • V poli Soubor Dialog zadejte cestu k exportnímu souboru.
 • Vyberte položku Průvodce importem ceníku a potvrďte tlačítkem OK
 • (Popis nastavení skrytých pod tlačítkem Možnosti importu… naleznete v dokumentu Dialog Možnosti importu.)

 

Průvodce importem ceníku

 

 • Zvolte formát importovaných dat, v tomto případě soubor formátu *.xls, zatrhněte CheckBox - Zatržítko Hlavičky sloupců zahrnout do importu (ostatní volby popsané v dokumentu Průvodce importem dat) a klepněte na tlačítko Další.

Průvodce importem ceníku - formát importovaných dat

 

 • TIP: Volba CheckBox - Zatržítko Hlavičky sloupců nemusí být aktivní, jestliže v MS Excelu nemáte hlavičky sloupců pojmenovány (ve sloupci Zdroj se pak objeví položky A, B, C atd.).
 • Pokud jste pojmenovali list Excelu jako název tabulky a názvy sloupců jsou na prvním řádku, hodnoty do polí sloupců Zdroj a Cíl se doplní automaticky po výběru listu v poli Vyberte list.
 • Klepněte na tlačítko Další

Průvodce importem ceníku - zadání polí pro ceníky

 

 • Hodnoty do sloupce Cíl se doplní automaticky jen tehdy, pokud se názvy sloupců jmenují stejně jako pole ve Variu (např. platí pro pole Produkt a Cena, neplatí už ale např. pro Zboží, Cena_prod atd.).
 • TIP: Pokud si nepřejete vytvořený import ukládat, nemusíte používat volbu Uložit nastavení jako import… Pokud naopak chcete jen vytvořit uložený import a nepřejete si ho provádět, použijte volbu Uložit nastavení jako import a průvodce pak zavřete tlačítkem Storno. Opětovným spuštěním průvodce (v totožné agendě) vytvořený a uložený import spustíte (i opakovaně) tak, že jej vyberete a klepnete na tlačítko OK
 • Klepněte na tlačítko Importovat

Průvodce importem ceníku - uložit nastavení jako import...

Cíl importu Radio button - Přepínač Ceník

 Průvodce importem ceníku - volba cíle importu - Ceník

 

 • Zvolte cíl importu, v tomto případě Radio button - Přepínač Ceník. Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Ceník vyberte existující prodejní nebo nákupní ceník. Je-li potřeba, vyberte také Dodavatele, Měnu (výchoze CZK) a pomocí dialogu Datum Dialog Datum zvolte rozmezí platnosti ceníku od - do (resp. platnost nových cen v ceníku).
 • Potvrďte tlačítkem OK O korektním průběhu importu Vario informuje oknem Import proběhl v pořádku. Klikněte na tlačítko OK a oba dialogy se automaticky uzavřou.
 • TIP: Změněné platnosti a výše cen importovaných produktů (služeb) ověříte v detailu ceníku vyvolaném z menu Agenda/Ceníky..., případně můžete použít kontrolu ceníkové ceny na položce dokladu.

Cíl importu Radio button - Přepínač Katalog

Průvodce importem ceníku - volba cíle importu - Katalog

 

 • Zvolte cíl importu, v tomto případě Radio button - Přepínač Katalog. Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Katalog vyberte cílovou knihu Katalogu. Je-li potřeba, vyberte také Dodavatele, Měnu (výchoze CZK).
  • Jestliže importujete nové produkty (z ceníku), jste dotázáni na založení katalogových karet (vytvoření nového záznamu v katalogu produktů).
  • Pokud importujete již existující produkty (z ceníku) a současně měníte dodavatele, jste upozorněni, že produkty v katalogu mají jiného dodavatele.
 • V dialogu se můžete rozhodnout, zda ponecháte stávajícího dodavatele, nebo bude dodavatel v knize katalogu přepsán hodnotou importu.
 • O korektním průběhu importu Vario informuje oknem Import proběhl v pořádku.
 • Klikněte na tlačítko OK a oba dialogy se automaticky uzavřou.

Veškeré změny si ověříte v detailu záznamu Produktu (zobrazení tabulky agendy Katalog).

 

Související dokumenty