Zobrazení agendy Upomínky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Upomínky

  Přehled upomínek Zobrazení je seskupené za všechny upomínky v tabulce agendy a za všechny roky. Zobrazuje poslední upomínku (s největším pořadovým číslem) k dokladu. Dále je uveden počet upomínek na daný doklad a částka Zbývá uhradit z dokladu. Díky tomu lze použít toto zobrazení pro kontrolu účinnosti upomínek.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Upomínky (výchozí) Přehled všech upomínek za zvolený rok a za aktuální knihu.
  Upomínky vystavené dnes Přehled všech upomínek vystavených v aktuálním dnu a za aktuální knihu.

 

Související dokumenty