Zobrazení agendy Upomínky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Upomínky

  Přehled upomínek Zobrazení je seskupené za všechny upomínky v tabulce agendy a za všechny roky. Zobrazuje poslední upomínku (s největším pořadovým číslem) k dokladu. Dále je uveden počet upomínek na daný doklad a částka Zbývá uhradit z dokladu. Díky tomu lze použít toto zobrazení pro kontrolu účinnosti upomínek.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Upomínky (výchozí) Přehled všech upomínek za zvolený rok a za aktuální knihu.
  Upomínky všechny roky Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Upomínky poslední čtvrtletí”, „Upomínky poslední měsíc”, a „Upomínky poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem.
  Upomínky vystavené dnes Přehled všech upomínek vystavených v aktuálním dnu a za aktuální knihu.

*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.

Související dokumenty