Obchod – Platební morálka (Manager)

Report Obchod obsahuje informace týkající se odběratelů a dodavatelů firmy, s jejímiž daty aktuálně pracujete. Výstupy mohou být zajímavé zejména pro pracovníky obchodu.

Zobrazení Platební morálka

Tabulkové zobrazení Obchodní ukazatele Zobrazení Obchodní ukazatele obsahuje platební morálku odběratelů. Počítá průměrnou dobu splatnosti a umožňuje ji uživateli porovnat se standardní dobou splatnosti uvedenou v adresáři. Zobrazení dále obsahuje kategorizované pohledávky, počet zakázek, průměrnou hodnotu zakázky a celkový prodej a hrubé rozpětí (marže) za odběratele.
  • Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané. Některé ukazatele se čerpají ze zakázky a nabídky. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
  • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
  • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
  • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty