Úhrada dokladu v cizí měně z CZK účtu

Úhrada faktury v cizí měně prostřednictvím výpisu v CZK, který je načten homebankingem a který neobsahuje informaci o částce v cizí měně.

  • Po přiřazení dokladu k platbě se do položky výpisu doplní měna dokladu. Vario se pokusí zjistit částku v měně z poznámky položky výpisu (zpravidla bývá uváděna, ale bohužel jen v textové - informativní podobě). Následně se provede kontrola částky tak, že se přepočte úhrada v CZK kursem dokladu a pokud je částka v toleranci +/-10 % (změny kursu v době mezi vystavením a úhradou dokladu), použije se.
  • Pokud není částka zjištěna z poznámky nebo leží mimo toleranci, pokusí se Vario částku v měně vypočítat kurzem dokladu a přizpůsobit ji částce v CZK - opět v rámci 10 % tolerance.
  • Ve většině případů by měla být výsledkem tohoto postupu správně vyplněná částka v cizí měně a vypočtený kursový rozdíl. V ostatních případech je potřeba částku v měně upravit, což je v tomto případě jednoduché, díky tomu, že měna položky výpisu je doplněna a díky tomu nedojde k přepsání částky v CZK načtené homebankingem.

 

Související dokumenty