Segmentace kontaktů

Segmentace kontaktů umožňuje slučování definovaných skupin kontaktů do určitých skupin (segmentů) s definovanými vlastnostmi a provést s touto skupinou hromadnou interakci.

 

 • Segmentace kontaktů
  • předpokládaný obrat
  • velikost
  • obor
  • počet zaměstnanců

 

 • Segmentace zákazníků pomocí uživatelem definovaných indexů. Indexy se počítají automaticky dle uživatelem definovaných pravidel
  • obrat
  • loajalita
  • platební morálka

 

 • Možnost definovat pravidla pro automatické zařazení zákazníků do Kategorie cen (například v závislosti na obratu za období)

 

 • Nové údaje pro marketing
  • odkud přišel (vazba na kampaně)
  • kam odešel

 

Další vazby mezi kontakty

Kromě vazby mezi organizací a osobami (firmou a zaměstnanci) lze vytvářet následující vazby:

 • organizace a pobočky
 • organizace a dodací místa
 • skupiny firem (například firmy spojené společným vlastníkem)

 

Související dokumenty