Obecné informace o agendě Kompenzace

Doplňková agenda modulu Účetnictví umožňuje komfortní zpracování návrhů vzájemných zápočtů závazků a pohledávek zvlášť v tuzemské i zahraniční měně. Návrhy se vytváří stejným způsobem, jako kterýkoli jiný záznam ve Variu a stejně se i chovají. To, kromě pohodlné práce, zajišťuje přehled o stavu jednotlivých návrhů – záznamy lze dobře vyhledávat, filtrovat či exportovat a také mohou stejně, jako kterékoli jiné doklady, nést i další související informace na kartách Deník, Dokumenty a Úkoly. 

Není třeba čekat na úhradu vydaných faktur

V agendě vytvoříte návrh kompenzace, který vytisknete a nebo exportujete partnerovi – protistraně za účelem získání jeho souhlasu s navrhovaným vyrovnáním. Po získání souhlasu (přijetí vašeho návrhu) vydané faktury kompenzujete fakturami přijatými (případně zálohovými fakturami, dobropisy).

Pohled na zobrazení tabulky agendy Kompenzace

Obrázek 1: Pohled na zobrazení tabulky agendy Kompenzace. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, pro agendu otevřít dialog Možnosti Vario. V okně lze skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce (vlastním rozvržením můžete měnit pohled na data v tabulce agendy).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty