Hromadná aktualizace stavů pohledávek

Pomocí položky menu Agenda/Hromadná aktualizace stavů pohledávek... otevřete dialog (obr. 1), jehož funkce umožní hromadné nastavení hodnot v polích:

  • Datum kontroly
  • Datum odsouhlasení
  • Stav pohledávky
  • Důvod nezaplacení

u pohledávek (dlužných faktur) jednomu nebo více kontaktům najednou v rámci dat, se kterými ve Variu aktuálně pracujete (viz Naše firma).

Dialog Hromadná aktualizace stavů pohledávek

Obrázek 1: Dialog Hromadná aktualizace stavů pohledávek. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Hromadné nastavení stavů u dlužných faktur (obr. 1)

1. Naplánujte datum příští kontroly sledovaných dokladů pomocí dialogu Kalendář Dialog Kalendář

2. Doplňte datum odsouhlasení pohledávky (povinným-dlužníkem) pomocí dialogu Kalendář Dialog Kalendář

3. Ze seznamu pole Stav pohledávky vyberte ComboBox - Nabídka status pohledávky:

  • Dobropisovat
  • Kompenzovat
  • Odepsat
  • Řešíme
  • Slíbena úhrada
  • Upomínka

Číselník k poli Stav pohledávky otevřete také klávesovou zkratkou F4 nebo klepnutím na

  • Hodnoty uživatelského číselníku Stavy pohledávek můžete editovat (přidávat, odebírat) a vybranou hodnotu okamžitě vkládat (tlačítkem Vložit hodnotu).

4. Ze seznamu pole Důvod nezaplacení vyberte ComboBox - Nabídka příčinu neuhrazení dlužné částky:

  • Insolvence
  • Konkurz
  • Nemá doklad
  • Nesouhlas

Číselník k poli Důvod nezaplacení otevřete také klávesovou zkratkou F4 nebo klepnutím na

  • Hodnoty uživatelského číselníku Důvod nezaplacení můžete editovat (přidávat, odebírat) a vybranou hodnotu okamžitě vkládat (tlačítkem Vložit hodnotu).

5. V tabulce dokladů vyberte CheckBox - Zatržítko doklady, kterým chcete nastavené hodnoty uložit.

6. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Rozšiřující pole (Datum kontroly, Datum odsouhlasení, Důvod nezaplacení, Stav pohledávky) se dají nastavovat hromadně pro všechny pohledávky vybraného dlužníka v detailu Pohledávky tlačítkem Nastavit stav (pod seznamem pohledávek na kartě Obecné).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty