Autorizace SQL serveru a Doménová autorizace

Software Vario umožňuje tři způsoby autorizace na SQL serveru (obr. 1). Autorizaci pomocí:

Dialog Možnosti Vario, Uživatelé – Autorizace SQL serveru a Doménová autorizace

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario, Uživatelé – Autorizace SQL serveru a Doménová autorizace.

 

Radio button - Přepínač Společný uživatel

Princip autorizace na SQL serveru pomocí společného uživatele spočívá v existenci jednoho SQL loginu zadaného správcem systému. Výhoda je ta, že uživatelé mají k SQL serveru přístup pouze prostřednictvím Varia a k datům nemohou přistupovat pomocí jiných nástrojů (pokud jim není explicitně povolen přístup prostřednictvím samostaného SQL loginu). Je-li tomuto společnému uživateli nastavena role sysadmin, nemusí uživatelé při aktualizaci datové struktury při update Varia zadávat login a heslo uživatele s oprávněními sysadmina.

 

Radio button - Přepínač Doménová autorizace

Doménová autorizace na SQL serveru spočívá ve vytvoření skupiny uživatelů Varia na řadiči domény, jíž jsou přiřazena oprávnění ke čtení a zápisu do databází Varia. Uživatelé Varia musí být zařazeni v této skupině.

 

Radio button - Přepínač SQL autorizace

Při SQL autorizaci má každý z uživatelů na SQL serveru vlastní login a heslo. Během vytváření uživatele ve Variu je zároveň vytvořen uživatel na SQL serveru se shodným heslem. SQL autorizaci je možno použít pouze v případě, že není použita doménová autorizace pro přihlášení do Varia.

 

Načíst uživatele z domény

CheckBox - Zatržítko Doménová autorizace

Funkci může volat pouze člen serverové role sysadmin. Ze seznamu vyberete doménový login, který bude asociován s aktuálně přihlášeným uživatelem Varia.

  • Před zapnutím doménové autorizace doporučujeme provést zálohu souborů vario.mdw a vario.ini umístěných v adresáři datového profilu Varia.
  • Při zapnutí doménové autorizace (obr. 1) jsou v souboru pracovních skupin Vario.mdw změněna všem uživatelům hesla a další přihlášení jsou pak již realizována (a realizovatelná) pouze pomocí této autorizace.
  • Při vypnutí doménové autorizace jsou všem uživatelům nastavena prázdná hesla. Uživatelé se tedy do Varia přihlašují pod svým původním uživatelským jménem bez zadání hesla, jež lze následně v možnostech Varia změnit.

 

Související dokumenty