Tiskové výstupy agendy Zdroje

Agenda Zdroje má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Kapacitní bilance zdrojů

Kapacitní bilancování je závislé na předem nastavených parametrech a kalendářích. Vlastní zaplánování probíhá na základě stavu rozpracovanosti jednotlivých operací, které obsazují pracovní (disponibilní) intervaly. Z  toho vyplývá, že nastavení parametrů a modelů dne je nutné věnovat náležitou pozornost. Jedině vyplnění těchto údajů s co možná největší přesností odpovídající poměrům ve firmě zabezpečí odpovídající výstupy.

Dialog Nastavení kapacitní bilance

Obrázek 1: Dialog Nastavení kapacitní bilance.

Tisk tabulky agendy – sestava

Tabulku agendy lze vytisknout výběrem položky Aktuální objekt z nabídky Náhled na panelu nástrojů. Tuto sestavu je nejprve nutno naformátovat. Tzn. nastavit rozvržení polí, titulky a další vlastnosti sestavy. Pro formátování slouží dialog Návrh sestavy. Tento dialog se otevře automaticky při tisku aktuálního objektu (tabulky agendy) pokud nebude nalezen návrh sestavy pro dané zobrazení a jeho rozvržení, nebo přes menu Zobrazení. Jak s touto funkcí pracovat popisujeme v článku Rozvržení pro tisk.

 

Související dokumenty