Tiskové výstupy agendy Zdroje

Agenda Zdroje má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor/Tisk.

Tiskové formuláře

Kapacitní bilance zdrojů

Kapacitní bilancování je závislé na předem nastavených parametrech a kalendářích. Vlastní zaplánování probíhá na základě stavu rozpracovanosti jednotlivých operací, které obsazují pracovní (disponibilní) intervaly. Z  toho vyplývá, že nastavení parametrů a modelů dne je nutné věnovat náležitou pozornost. Jedině vyplnění těchto údajů s co možná největší přesností odpovídající poměrům ve firmě zabezpečí odpovídající výstupy.

Dialog Nastavení kapacitní bilance

Obrázek 1: Dialog Nastavení kapacitní bilance.

 

Související dokumenty