Zobrazení agendy Údržba

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Údržba

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Údržba (výchozí) Seznam záznamů zařízení z aktuální knihy agendy včetně údajů evidovaných v detailu zařízení na kartě Obecné.
  Údržba přístroje Seznam záznamů zařízení z aktuální knihy agendy včetně údajů evidovaných v detailu zařízení na kartě Obecné  – navíc rozšířený o údaje z karty Úkony (např. interval a jednotky prohlídek, datum poslední prohlídky, číslo tiketu).

 

Související dokumenty