Zobrazení agendy Předpis údržby (Servis)

Pomocí nabídky Zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

  • Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Zobrazení agendy Předpis údržby (Servis)

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Předpis údržby (výchozí)

Zobrazuje veškeré předpisy údržby a jejich zdroje z aktuální knihy a roku (období, firmy).

 

Související dokumenty