Klávesové zkratky – Pro práci s nápovědou

Systém Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou).

Jestliže není nápověda otevřena, stiskněte F1. Pokud k vyhledání tématu nápovědy používáte Pomocníka Office, můžete k výběru tématu nápovědy použít klávesy Alt+1 (2... atd).

Práce s oknem nápovědy

Klávesa Činnost
F6 Přesun mezi navigačním podoknem a podoknem tématu
ALT + O Zobrazením nabídky Možnosti získáte přístup k příkazům panelu nástrojů nápovědy
ALT + MEZERNÍK Zobrazení nabídky ovládacích prvků aplikace
ALT + F4 Zavření aktivního okna nápovědy

 

Pohyb v navigačním podoknu

Klávesa Činnost
CTRL + TAB Přepnutí na následující kartu
CTRL + SHIFT + TAB Přepnutí na předcházející kartu
ALT + C Přepnutí na kartu Obsah
ALT + A Přepnutí na kartu Průvodce odpovědí
ALT + I Přepnutí na kartu Rejstřík
ENTER Otevření nebo zavření vybrané knihy nebo otevření vybraného tématu nápovědy
ŠIPKA DOLŮ Výběr následující knihy nebo tématu nápovědy
ŠIPKA NAHORU Výběr předcházející knihy nebo tématu nápovědy

 

Pohyb v podoknu tématu

Klávesa Činnost
ALT + ŠIPKA VLEVO Návrat zpět na předchozí zobrazené téma nápovědy
ALT + ŠIPKA VPRAVO Přechod kupředu na předchozí zobrazené téma nápovědy
TAB Přechod na první nebo následující hypertextový odkaz
SHIFT + TAB Přechod na poslední nebo předcházející hypertextový odkaz
ENTER Aktivace vybraného hypertextového odkazu
ESC Zavření informačního okna
ŠIPKA NAHORU Posun směrem na začátek tématu nápovědy
ŠIPKA DOLŮ Posun směrem ke konci tématu nápovědy
PAGE UP Posun o větší úseky směrem na začátek tématu nápovědy
PAGE DOWN Posun o větší úseky směrem ke konci tématu nápovědy
HOME Přesun na začátek tématu nápovědy
END Přesun na konec tématu nápovědy
CTRL + P Vytištění aktivního tématu nápovědy
CTRL + A Výběr celého tématu nápovědy
CTRL + C Kopírování vybraných položek do schránky

 

Související dokument