spav_changedbowner_all_dbs

Změní vlastníka všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb).

Syntaxe

spav_changedbowner_all_dbs [@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

 

Argumenty

[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, jenž se má stát novým vlastníkem databází.

 

Příklad

spav_changedbowner_all_dbs @NewOwner='sa'

spav_changedbowner_all_dbs 'sa'

Změní vlastníka všech uživatelských databází na účet sa.

 

Poznámky

  • Procedura je užitečná v případě, že chcete odstranit uživatele, který je vlastníkem některé z uživatelských databází. Uživatele nelze díky vlastnictví databází odstranit.
  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá proceduru spav_changedbowner.

 

Zpět na hlavní článek →