Zobrazení agendy Půjčovna

Pomocí nabídky Zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

  • Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Zobrazení agendy Půjčovna

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Půjčovna (výchozí) K vybranému roku zobrazuje veškeré dostupné informace z detailu zápůjčky – z vybrané knihy agendy Půjčovna.
  Zdroje Zobrazuje seznam identifikátorů zdrojů včetně dat dostupnosti, jednotek, množství a cen služby.

 

Související dokumenty