Obecné informace o agendě Banka

Agenda Banka slouží k evidenci bankovních výpisů a sledování stavu bankovních účtů. Bankovní výpisy je možno zadávat přímo pomocí nových dokladů nebo je načítat z homebankingu.

Homebanking umožňuje spojit se s bankou pomocí speciálního programu (nejrozšířenější MultiCash, Gemini). Tento program lze připojit na vlastní ekonomický (účetní) systém, čímž se umožní automatické předávání platebních příkazů a výpisů z účtu. Důležité je vlastní nastavení homebankingu.

Podobný průběh jako u exportu je i při importu výpisů. Nejdřív vám banka odešle výpisy, které máte možnost prohlédnout pomocí svého programu homebankingu (tato operace nemá s Variem nic společného). Správným nastavením tohoto programu je možné obvykle tyto výpisy ukládat někam na pevný disk PC. Potom přichází ke slovu Vario, resp. jeho funkce, která vám umožní přes funkci agendy Banka - Agenda l Homebanking a správné nastavení Profilu, se odkázat na složku, kde jsou uložené výpisy stažené prostřednictvím vašeho bankovního programu a je možné je takto načíst do Varia.

V případě, že by se stažení výpisu nepodařilo, nebo by Vario zatím nemohlo spolupracovat s vaší bankou, je možné tento výpis zadat manuálně zaevidováním jednotlivých položek papírového výpisu.

 

Související dokumenty