Obecné informace o modulu Údržba

Výchozím oknem modulu je zobrazení agendy Údržba. Modul obsahuje agendy Údržba, Plán údržby a Servis údržby.

Modul Údržba je určený pro servis vlastních nebo cizích zařízení a komponent. Zařízení umožňuje evidovat, vytvořit pravidelný či nepravidelný plán jeho údržby a sledovat následující servis. Je vhodný pro výrobní firmy a pro všechny společnosti, které zajišťují pravidelnou servisní činnost – například v oblastech: gastrozařízení, potravinové automaty, servis IT, správa výrobních zařízení, bezpečnost práce, požární ochrana a servis protipožárních vrat (pro plánování prohlídek daných legislativou). Opačné použití, tzn., že zákazníkovi prodáte zařízení, které přijde reklamovat, není vhodné. K tomuto účelu vám můžeme doporučit modul Reklamce. Modul Údržba spolupracuje především s agendou Zdroje, dále s adresářem a katalogem zboží a služeb.

U každého zařízení se v základní agendě sledují všechny podstatné informace (výrobní a evidenční čísla, umístění, plátce, záruky, doklady a další) a definují se úkony, které se v rámci služby budou provádět. K plánovaným úkonům lze rovnou přiřadit položky materiálu, takže technik je předem vybavený informací o tom, co nezapomenout (přiřazené položky se navíc promítnou do servisní zakázky a mohou se vydávat a fakturovat).

  • Plán servisu se generuje podle nastavených parametrů automaticky. Primárně pracuje s časovými intervaly, ale využít umí i další jednotky (otáčky, počet vydaných nápojů u automatů apod.).
  • Výhodou modulu je možnost servisovat zařízení jako celek nebo jej servisovat rozdělený na jednotlivé komponenty, a o ty pečovat v odlišných intervalech.
  • Neprovedené úkony se podle rozhodnutí uživatele samy převádí do nového plánu nebo se ukončí.

Výsledkem procesu je typ dokladu Zakázka údržby, na kterém se eviduje spotřebovaný materiál a služby. Zakázky mimo paušální dohody nebo položky dokladu spotřebované mimo smlouvu lze, buď přímo z dokladu Zakázka údržby nebo hromadně, fakturovat.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty