Hromadné zadávání reklamací

Funkci pro hromadný příjem produktů do reklamace spustíte z agendy Reklamace odběratelů, z nabídky Nástroje agendy(Agenda)/Hromadné zadávání reklamací… V dialogu Hromadné zadávání položek reklamací (obr. 1) lze ke kontaktu zadat více kusů reklamovaných produktů najednou. Vystaví se tolik odběratelských reklamací, kolik je zadaných položek.

Dialog Hromadné zadávání položek reklamací a místní nabídka s příkazem Dohledání prodeje...

Obrázek 1: Dialog Hromadné zadávání položek reklamací a místní nabídka s příkazem „Dohledání prodeje…” Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor produktu zobrazíte detail produktu.

 

  • Ze seznamu ComboBox - Nabídka pole Kontakt vyberte kontakty, z nabídky doplňte informace o způsobu přijetí a odeslání reklamovaných produktů.
  • K dohledání reklamovaného produktu klepněte na tlačítko Dohledání prodeje… Otevře se dialog Dohledání prodeje. Popis dialogu naleznete v dokumentu Příjem reklamace odběratelů – karta Obecné.
  • Vybraný produkt v dialogu Dohledání prodeje se vloží do položkového seznamu dialogu Hromadné zadávání položek reklamací. Vloží se tolikrát, kolikrát kliknete na tlačítko Vložit v dialogu Dohledání prodeje.
  • V dialogu Hromadné zadávání položek reklamací klepněte na tlačítko Vystavit. Vystaví se tolik záznamů reklamací, kolik je položek. Pozor, jestliže jste v dialogu Hromadné zadávání položek reklamací u položky (produktu) navýšili množství v poli sloupce Množství, vystaví se stejné množství nových reklamačním záznamů.
  • Jestliže na tlačítko Vystavit neklepnete a okno Hromadné zadávání položek reklamací uzavřete (Storno), vložená kontaktní data a položky systém uloží a nabídne při následujícím otevření okna.
  • Modul Reklamace pracuje s produktem, sériovým číslem a variantou. Reklamační záznam obsahuje vždy jen jeden kus produktu. "Rozpad" reklamovaného množství z dokladu závisí na nastavení základních jednotek ve Variu.

 

Následující dokument