Kontroly v bankovních výpisech

Podrobná kontrola dokladů

  • V detailu položky výpisu (obr. 1) můžete zkontrolovat u každé položky dokladu číslo účtu, konstantní symbol a poznámku (pokud ji odesílatel vyplnil).
  • Pole Částka a Finanční rozdíl informuje, zda-li je částka k úhradě v pořádku (nevzniká finanční rozdíl).
  • Jestliže v některém dokladu rozdíl vznikl a Vario na něj neupozornilo, postupujte podle dokumentu Finanční a kursové rozdíly úhrady.

Bankovní výpis, karta Položky, podřízená záložka Detail

Obrázek 1: Bankovní výpis, karta Položky, podřízená záložka Detail.

Kontrola součtu bankovního výpisu

Při načtení bankovních výpisů pomocí homebankingu se vyplní konečný zůstatek (na kartě Součet). Pro kontrolu se vyplní také text dokladu, ve kterém je uvedena částka Počátečního a konečného zůstatku a Rozdíl. Platí, že součet položek výpisu se musí rovnat rozdílu a součet všech bankovních výpisů musí odpovídat zůstatku v bance.

Pokud upravujete položky výpisu, například kvůli rozdělení úhrad dokladů a uděláte při tom chybu, může se součet položek výpisu lišit od skutečnosti.

Z toho důvodu probíhá v detailu bankovního výpisu kontrola součtu výpisu. Tato kontrola se provádí po úpravách výpisu. Funguje za předpokladu, že je zadán text dokladu (je uveden text Rozdíl: částka) nebo jsou uváděny zůstatky výpisů a jejich pořadová čísla. V případě, že se součet položek po úpravách liší od předpokládaného součtu, je při zavření detailu záznamu uživatel upozorněn na výši tohoto rozdílu a má možnost vrátit se k úpravám výpisu.

 

Související dokumenty