Převést záznamy do jiné knihy (Personalistika)

Převod záznamu pracovníka do knihy

Jednou z funkcí agendy Personalistika je možnost převést záznam pracovníka do jiné knihy. Je to zejména v případě, že je pracovní poměr ukončený, případně naopak, tj. pracovník s ukončeným pracovním poměrem znovu nastoupí. Z toho důvodu doporučujeme uživatelům zakládat v agendě Personalistika více knih, aby byly zvlášť odděleny aktivní poměry, DPP nebo ukončené poměry. Převody mezi knihami probíhají následovně:

Pomocí průvodce (obr. 1) převedete vybrané záznamy do jiné knihy. Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové i v cílové knize.

Průvodce pro převod záznamů do jiné knihy v agendě Personalistika

Obrázek 1: Průvodce pro převod záznamů do jiné knihy. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Postupujte takto:

1. Z menu Nástroje agendy (nebo Agenda) zvolíte příkaz Převést do knihy...

Záznamy určené k převodu do jiné knihy můžete v zobrazení tabulky agendy předem vybrat například pomocí filtrování, nebo je vyberete až v průvodci Převést záznamy do knihy (obr. 1).

2. Průvodce nabídne seznam pracovníků z aktuální knihy. Ze seznamu vyberete pracovníky, které chcete převést do jiné knihy.

  • Nemusíte zaklikávat CheckBox - Zatržítko jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů.
  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny pracovníky.
  • Tlačítkem Zrušit výběr výběr všech pracovníků zrušíte.
  • Sloupce Datum nástupu, Datum ukončení a Datum ukončení předpokládané usnadňují výběr pracovníků s ukončeným pracovním poměrem. POZOR! Vzhledem k tomu, že pracovník může mít více pracovních poměrů, zobrazí se v poli Datum ukončení nejvyšší datum z posledního ukončeného pracovního poměru a Datum nástupu je datum posledního pracovního poměru, který trvá.
  • Klepnutím na tlačítko OK zahájíte převod.

3. Jestliže máte v agendě vytvořených více knih, průvodce se dotáže na cílovou knihu převodu.

4. Výběrem cílové knihy je převod dokončen.

 

Související dokumenty