Oprava a komprese pomocí Správce databáze

Výběrem příkazu z menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze zobrazíte dialog Správce databáze a vyberete kartu Oprava a komprese (obr. 1).

Dialog Správce databáze, karta Oprava a komprese

Obrázek 1: Doplněk Správce databáze a karta Oprava a komprese.

Sekce Databáze 

Slouží k údržbě databází umístěných v MDB souborech (data na SQL serveru se neopravují).

 

Před spuštěním Opravy a komprese lze zadat následující volby:

Radio button - Přepínač Datové soubory všech firem

Proběhne oprava a komprese všech mdb databází v systému Vario.

 

Radio button - Přepínač Datový soubor aktuální firmy

Proběhne oprava a komprese aktuálně spuštěné firmy v systému Vario.

 

Radio button - Přepínač Vybraný MDB soubor...

Zadejte soubor, který chcete opravit a komprimovat.

 

CheckBox - Zatržítko Firmy.mdb

Proběhne oprava a komprese včetně databáze Firmy.mdb

Sekce Údržba 

CheckBox - Zatržítko Oprava a komprese (Zároveň bude provedena kontrola integrity)

Komprese databáze má podobný význam jako defragmentace disku. Slouží k uspořádání dat v databázích podle indexů a uvolnění volného místa po odstraněných záznamech. Provedení komprese se doporučuje pro optimalizaci výkonu a úsporu diskového prostoru.

Funkce Oprava a komprese provádí opravu a kompresi databází a současně kontrolu jejich integrity. Průběh celé operace je zaprotokolován do souboru Kontrola_integrity_yyyymmdd_hhnn.txt uloženého v adresáři právě používaného datového profilu Varia. yyyy v znázvu souboru označuje rok, mm měsíc, dd den, hh hodinu a nn minutu spuštění kontroly. 

 

Automatická komprese aplikací

Pokud naroste velikost aplikačního mdb/mda souboru na více než 4 násobek původní velkosti, je při startu Varia soubor automaticky opraven a zkomprimován, čímž se jeho velikost zmenší (zpravidla na původní velikost).

 

CheckBox - Zatržítko Vytvořit zálohu (vztahuje se pouze k mdb databázím)

Duplikuje každý jednotlivý mdb soubor a uloží jej včetně přípony md~ do složky Data.

 

Tlačítko Spustit kompresi

Funkci spouštějte v pravidelných intervalech. V případě havárie systému proveďte opravu a kompresi ihned.

 

Po spuštění operace je do souboru vario.ini v adresáři datového profilu zapsán řádek:

Stop=probíhá oprava a komprese databází
Po bezchybném dokončení zůstane ve vario.ini řádek:

Stop=
V případě, že dojde během tohoto procesu k chybě, je do souboru vario.ini zapsán řádek:

Stop=jsou poškozena
Při spuštění Varia se potom uživateli zobrazí hláška:

Data jsou nepřístupná protože: jsou poškozena
V případě poškození se k datům nesmí nikdo připojit a je nutno vytvořit okamžitou kopii poškozených dat.

Složku Data můžete kopírovat manuálně, nebo využít funkce Záloha mdb databází... přístupné pomocí tlačítka na kartě Záloha dat a zkopírovat data vybrané firmy a soubor Firmy.mdb do vybrané složky. Vytvořte také kopii všech záloh, které by mohly být nekontrolovaně přepsány.

 

Neprovádějte pokusy a neopravujte databáze. Prosíme, co nejdříve kontaktujte Linku technické podpory pro uživatele tel: 236 190 100 (po-pá, 8-18:00).

 

Pokud nedojde k dokončení komprese (dojde k jejímu nečekanému přerušení), řádek:

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

Řádek ve vario.ini způsobí, že nebude možno připojit se k datům. Pokud se nelze připojit k datům z tohoto důvodu, je nutno v souboru s protokolem zjisitit, ve kterém okamžiku a komu komprese nedoběhla (jméno uživatele a počítače, ze kterého byla nedokončená operace spuštěna, zjistíte z prvního řádku protokolu) a dále postupovat stejně opatrně jako v případě poškození dat (k datům se nesmí nikdo z uživatelů připojit).
 

V žádném případě neodstraňujte řádek:
Stop=probíhá oprava a komprese databází.

nebo

Stop=jsou poškozena.
dokud nenaleznete a neodstraníte příčinu prolému.

 

1. FÁZE

Na začátku první fáze (Oprava a komprese) je do souboru vario.ini v adresáři datového profilu zapsán řádek:

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

A uživateli, který se pokusí spustit Vario, se zobrazí hlášení:

Vario nelze nyní spustit. Data jsou nepřístupná protože: probíhá oprava a komprese databází.

 

Do protokolu je zapsána hlavička v závislosti na volbách uvedených výše:

 

V případě volby Radio button - Přepínač Datové soubory všech firem je zapsán řádek: DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Oprava a komprese databází všech firem spuštěna uživatelem JMENOUZIVATELE na stanici JMENOSTANICE.
V případě volby Radio button - Přepínač Datový soubor aktuální firmy DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Oprava a komprese databází firmy NAZEVFIRMY spuštěna uživatelem JMENOUZIVATELE na stanici JMENOSTANICE.
V případě volby Radio button - Přepínač Vybraný MDB soubor... DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Oprava a komprese databáze JMENODATABAZE spuštěna uživatelem JMENOUZIVATELE na stanici JMENOSTANICE.

 

Pokud nelze Opravu provést (alespoň jedna z databází je používána jiným uživatelem), je do souboru zaprotokolován pro první nalezenou neopravitelnou databázi řádek:

DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Opravu a kompresi nelze provést, protože databáze JMENODATABAZE je právě používána.

a Oprava je ukončena s chybovou hláškou stejného znění.
V opačném případě (databáze nejsou uzamčeny) je pro každou Opravovanou databázi zapsán řádek:

DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Oprava a komprese databáze JMENODATABAZE spuštěna.

a v případě úspěšné opravy dále:

DD.MM.YYYY HH:mm:ss: OK: Oprava a komprese dokončena.

Pokud se Oprava nezdaří, je místo předchozího řádku zaprotokolován řádek:

DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Chyba: Oprava a komprese se nezdařila.

Po dokončení Opravy nezávisle na úspěchu zpracování jednotlivých databází je do protokolu zapsán řádek:

DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Oprava a komprese databází dokončena.

 

2. FÁZE

Během druhé fáze jsou prováděny stejné operace uvedené v článku Kontrola integrity v bodech B2)B5). Do souboru s protokolem jsou zapisovány shodné údaje s výjimkou hlavičky, jejíž znění je následující:

DD.MM.YYYY HH:mm:ss: Kontrola integrity databází spuštěna s vynecháním kontroly platnosti hodnot v jednotlivých polích. (není kontrolována doménová integrita)

a s výjimkou popisu jednotlivých kroků kontroly, které jsou omezeny na následující:

1) Kontrola klíčů ...
2) Kontrola dat v relacích ...
3) Kontrola existence relací ...
4) Kontrola existence tabulky MSysCompactError ...

 

Pokud proběhne celá operace bez chyb (zamčená databáze není považována za chybu), je v souboru vario.ini změněn řádek:

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

změněn na

Stop=

Což znamená, že uživatelé se mohou do Varia opět přihlásit. Pokud byla nalezena nějaká chyba, je řádek:

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

změněn na

Stop=data jsou poškozena.

A uživateli, který se pokusí spustit Vario, se zobrazí hlášení:

Vario nelze nyní spustit. Data jsou nepřístupná protože: jsou poškozena.

 

Související dokumenty