Zobrazení agendy Příkazy

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Příkazy

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Bankovní příkazy (výchozí) Seznam všech bankovních příkazů (platebních, inkasních a zahraničních) za aktuální knihu a aktuální rok.
  Příkazy po položkách Zobrazí přehled bankovních příkazů po položkách, včetně čísla hrazeného dokladu. Toto zobrazení doporučujeme používat při dohledávání plateb. V tabulce agendy si můžete pomoci vyhledáváním (např. podle čísla účtu) nebo filtrováním.

 

Související dokumenty