Založení nové kampaně

Postupujte takto:

 1. Vytvoříte nový záznam. Systém zobrazí dialogové okno Kampaň.
 2. Vyplníte údaje na kartách Obecné, Poznámky, Text a Kontakty.
 3. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
 4. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

 

Příklad: Založení nové kampaně

Máte na skladě větší zásobu zboží, kterou chcete vyprodat?

 • V agendě Kampaně zvolíte Nový záznam.
 • Vyberete typ kampaně, zvolíte odkdy a dokdy má kampaň probíhat.
 • Kampaň můžete evidovat v českých korunách nebo cizí měně.
 • V části "Náklady a výnosy na kampaň" zadáte předpokládané částky. Jde pouze o evidenci částek bez vazby na další agendy nebo pole.
 • Doplníte pole Typ, Forma a Stav.
 • Na kartě Kontakty vyberete požadované cílové kontakty a na kartě Text nebo Dokumenty zvolíte obsah sdělení kampaně.
 • Po ukončení kampaně zapíšete skutečné náklady, výnosy a výsledky pro další analýzu.

 

Související dokumenty