Založení nové kampaně

Obsah:

Vario – Založení nového záznamu Kampaň

V desktopovém Variu postupujte takto:

 1. Vytvoříte nový záznam. Systém zobrazí dialogové okno Kampaň.
 2. Vyplníte údaje na kartách Obecné, Poznámky, Text a Kontakty.
 3. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
 4. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

Dialog Kampaň, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Kampaň, karta Obecné.

Příklad založení nové kampaně

Máte na skladě větší zásobu zboží, kterou chcete vyprodat?

 • V agendě Kampaně zvolíte Nový záznam.
 • Vyberete typ kampaně, zvolíte odkdy a dokdy má kampaň probíhat.
 • Kampaň můžete evidovat v českých korunách nebo cizí měně.
 • V sekci Náklady a výnosy na kampaň zadáte předpokládané částky. Jde pouze o evidenci částek bez vazby na další agendy nebo pole.
 • Doplníte pole Typ, Forma a Stav.
 • Na kartě Kontakty vyberete požadované cílové kontakty a na kartě Text nebo Dokumenty zvolíte obsah sdělení kampaně.
 • Po ukončení kampaně zapíšete skutečné náklady, výnosy a výsledky pro další analýzu.

– Konec příkladu –

Vario Online – Založení nového záznamu Kampaň

 • V agendě Kampaně klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo Vario Online – Nový záznam (obr. 1A).

Vario Online – Kampaně – seznam kampaní zobrazených filtrem

Obrázek 1A: Vario Online – Kampaně – seznam kampaní zobrazených filtrem.

 

 • Vytvořte nový záznam podle jedné z přednastavených šablon kampaní (obr. 1B).

Nový záznam podle šablony kampaně

Obrázek 1B: Vario Online – Kampaně – vytvoření nové kampaně dle výchozí šablony.

 

 • Klepnutím na šablonu se vytvoří nový záznam s nabídkou karet záznamu (obr. 1C), jejichž popis uvádíme v článku Dialog Kampaň.

Vario Online – Kampaně – Nový záznam

Obrázek 1C: Vario Online – Kampaně – nový záznam.

Vario Online – Editace záznamu

 • Editaci existujícího záznamu provedete tak, že klepnete na kampaň v seznamu Naposledy otevřeno, nebo záznam vyberte pomocí funkce Hledat/Najít, nebo ze seznamu zobrazeného použitým filtrem Vario Online – Filtr zobrazení (obr. 1A, 1D).
 • Popis polí k editaci naleznete v článku Dialog Kampaň.

Vario Online – Kampaně – nabídka filtrů a seznam Naposledy otevřeno

Obrázek 1D: Vario Online – Kampaně – nabídka filtrů a seznam Naposledy otevřeno.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty