Obecné informace o modulu Evidence smluv

Modul slouží pro evidenci uzavřených smluv, jejich položek a k pravidelné fakturaci ze smluv vyplývající (doklady vydané i přijímané). Modul je vhodný zejména pro společnosti poskytující pravidelné služby na základě smluv – například pronájmy, pravidelné servisní, úklidové a podobné činnosti nebo pro společnosti, které v pravidelných měsíčních intervalech zadávají velké množství dokladů přijatých. Modul generuje doklady typu Zakázka, Pokladní doklad, Faktura vydaná i přijatá a Interní doklady.

Modul Evidence smluv naleznete na instalačním médiu jako volitelnou součást Varia.

  • Instalovaný modul je automaticky aktualizován při aktualizaci Varia.

 

Související dokument