Evidence úrazů

Stručný popis

Agenda Evidence úrazů slouží k evidování úrazů pracovních i nepracovních. Jedná se o menší a především evidenční agendu. Detail záznamu obsahuje pouze elementární údaje o pracovním úrazu, doplňující evidenční údaje jsou předmětem interních úrazových protokolů. Z důvodu široké působnosti firem mívají tyto dokumenty velmi individuální podobu a proto tyto protokoly očekáváme jako přílohy v agendě Dokumenty.

Postup

  1. Otevřete agendu Evidence úrazů.
  2. Založte nový záznam agendy.
  3. Ze seznamu vyberte typ a druh úrazu.
  4. Ze seznamu vyberte pracovní zařazení, případně pracovníka.
  5. Zadejte datum a čas úrazu.
  6. Vyplňte všechna zbývající pole. Jsou důležitá pro evidenci úrazu a tisknou se na formulář Záznam o úrazu.
  7. Na kartě Poznámky můžete přidat popis okolností úrazu.
  8. Na kartě Dokumenty lze připojit protokoly s detaily pracovního úrazu.
  9. Zavřete detail záznamu.

Detail záznamu Úraz, karta Obecné

Obrázek a): Detail záznamu Úraz, karta Obecné.

 

Související dokumenty