Dialog Čárové kódy (export)

Radio button - Přepínač Export do čtečky 

Doplněk Čárové kódy se o přesuny dat nestará sám, ale používá k tomu ve Variu definované exporty. Pokud je máte připravené, pokračujte klepnutím na tlačítko Další. V opačném případě klepněte na tlačítko Nastavení...

Nastavení exportu do čtečky

  • Označte druh exportu.

Volba exportu

  • Průvodce nabídne náhled na exportovaná data.

Náhled na exportovaná data

Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Vybrané položky označte zaškrtnutím. Označení všech docílíte pomocí tlačítka Vybrat vše. Detail položky zobrazíte poklepáním na její modrý identifikátor.

 

Pomocí tlačítka Dokončit vytvoříte exportní soubor. Následně se spustí příslušný program (*.exe) dodávaný se čtečkou, který odešle data do připojené čtečky. Export dat do čtečky byl úspěšně dokončen.

 

Související dokument