Obecné informace o modulu Zakázky

Modul obsahuje agendy Zakázky a Objednávky. Výchozím zobrazením modulu je tabulka agendy Zakázky.

Modul Zakázky slouží k tvorbě nabídek, registraci a potvrzení objednávek odběratelů a sledování realizace zakázek. V návaznosti na modul Sklad lze sledovat požadavky na zboží, vystavovat objednávky a sledovat jejich plnění. Přímo v agendě Zakázky nebo v modulu Vydané doklady lze pohodlně fakturovat dokončené zakázky nebo zálohy na zakázky.

Navíc můžete přímo v tomto modulu zjistit, jaké mají jednotlivé kontakty objednané produkty, jaké mají závazky k vaší firmě, jaké jim byly zaslány nabídky atd. Podobné informace poskytuje modul i o produktech – jaké množství je ho na zakázkách, objednávkách, nabídkách, skladem...

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

 

Související dokumenty