Zobrazení agendy Manager

Přehledy (reporty) zobrazují informace o aktuální firmě (účetní jednotce, jejíž data spravujete). Můžete například procházet zůstatky a obraty, informovat se o daňových povinnostech firmy, analyzovat obchod, firemní finance, sledovat výrobní zdroje a další. Získané informace lze:

 

Přehledy (reporty) jsou dostupné přes nabídku Zobrazení:

Přehledy o datech kontaktu měníte výběrem položky ze seznamu zobrazení

  • Některé sloupce reportů v zobrazení tabulky agendy mohou být ve výchozím zobrazení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty