Kalendář platnosti kvalifikací a pomůcek

Stručný popis

Hlavním účelem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice je podmíněný splněním některých kvalifikací a může vyžadovat přidělení nějakých pracovních pomůcek. Jak kvalifikace, tak pomůcky mohou mít omezenou dobu platnosti a pro zpřehlednění jsou k dispozici grafické kalendáře.

Postup

  1. Otevřete agendu Personální management.
  2. V menu Agenda klepněte na volbu Kalendář kvalifikací nebo Kalendář pomůcek.
  3. V případě kvalifikací lze kalendář filtrovat vybráním kvalifikace ze seznamu v horní části.
  4. V případě pomůcek lze kalendář filtrovat vybráním pomůcky ze seznamu v horní části (obr. 1).
  5. Měřítko kalendáře lze měnit posuvníkem. Nejpodrobnější měřítko je ve dnech, nejhrubší měřítko je v měsících.
  6. Kalendář kvalifikací je k dispozici také v detailu záznamu personálního managementu, na kartě Kvalifikace. Přepnutí tabulkového pohledu na kalendářový je možné pomocí spodních záložek.

Kalendář pomůcek s aktivitami

Obrázek 1: Kalendář pomůcek s aktivitami.

 

TIP: Umístěním kurzoru na aktivitu kvalifikace a nebo pomůcky zobrazíte kontextovou nápovědu. Poklepáním na aktivitu otevřete detail pracovní pozice.

 

Související dokumenty